Bình yên khẽ trôi qua kẽ tay...rất chậm!

Hình ảnh: Mình đã gặp 1 bông sen. Với mình chị là hoa sen. Đậm chất người phụ nữ Việt nam.
  Chi làm mình ấn tượng bởi những câu văn của " Tiếng chim hót trong bụi mận gai" . 
  Chị nhẹ nhàng đủ làm cho Thầy mình nghiêng ngả "_"
  Đủ làm cho mình thấy ấm khi mình đang rất cần điều đó. 
  Chị rất tuyệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

... Em chỉ là một ký  ức nhỏ bé, có lẽ đã nhàu nát, cũ kỹ trong ngồn ngộn xanh tươi đời Anh, hà cớ gì Anh cứ muốn nhớ?!!